logo
Log in
  
space
spacer

Νομοθεσία

Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο γίνεται μέσα από τις πρόνοιες του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) και δυο σειρών των Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για συγκεκριμένους ρύπους. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου και Κανονισμών είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και ειδικότερα του Κλάδου Ποιότητας του Αέρα (ΚΠΑ), που έχει και την απαραίτητη υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό για εφαρμογή της πιο πάνω Νομοθεσίας.

Από τις 11 Ιουνίου 2008 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 2008  για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα  και καθαρότερο Αέρα για την Ευρώπη.   Η Οδηγία αυτή ενοποίησε τις Οδηγίες 96/62/ΕΚ,1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ.  Ο Νόμος περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) καθώς και οι κανονισμοί  Κ.Δ.Π. 327/2010 αποτελούν τη μεταφορά της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ στην Κυπριακή Νομοθεσία. Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ που προνοεί για τα Μέταλλα και τους Πολυαρωματικούς Υδρογονάνθρακες συνεχίζει να ισχύει και  μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία το 2007  με τους κανονισμούς Κ.Δ.Π.111/2007.

Tο τμήμα αυτό της διαδικτυακής πύλης τελεί υπό ανανέωση, παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

 

eulex.gifΤα θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι αντικείμενο της Οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα  και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2008.   Η Οδηγία αυτή ενοποίησε την Οδηγία 96/62/ΕΚ (παλαιότερη οδηγία-πλαίσιο για την ποιότητα αέρα), και τις θυγατρικές Οδηγίες 1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ (1η, 2η και 3η Θυγατρική Οδηγία αντίστοιχα).  Η Οδηγία 2008/50 περιλαμβάνει όλες τις πρόνοιες της 96/62/ΕΚ, ενώ καθορίζει με σαφήνεια και λεπτομερώς κανόνες για την ενημέρωση του κοινού. Έτσι, καθορίζεται ότι θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση προς το κοινό σε σχέση με τα επίπεδα ποιότητας αέρα, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, και όπου είναι δυνατό σε ωριαία βάση. Σημειώνεται πως αμφότερα τα σημεία αυτά περιλαμβάνονται στην διαδικτυακή πύλη ποιότητας αέρα του ΚΠΑ της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η οδηγία αυτή έθεσε για πρώτη φορά όρια ποιότητας αέρα για τα λεγόμενα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2.5), και καθόρισε τη δυνατότητα χρήσης μοντέλων ποιότητας αέρα ως συμπληρωματικών για την εκτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σημειώνεται επίσης ότι η Οδηγία ορίζει διάφορα είδη ορίων (που είναι τιμές συγκεντρώσεων ανά ρύπο βάσει των οποίων πρέπει να εμημερώνεται το κοινό, να λαμβάνονται αποτρεπτικά ή περιοριστικά μέτρα κλπ). Στη βάση αυτών των ορίων, η Οδηγία αναφέρει επιπροσθέτως ότι θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για το επόμενο απόγευμα/την ή τις επόμενες ημέρες σε σχέση με:

  • τη γεωγραφική περιοχή αναμενόμενης υπέρβασης του ορίου ενημέρωσης ή του ορίου συναγερμού
  • της αναμενόμενης μεταβολής των συγκεντρώσεων (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση) καθώς και τους λόγους της μεταβολής αυτής.

 

Ο Νόμος περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) καθώς και ο Κανονισμός  Κ.Δ.Π. 327/2010 αποτελούν τη μεταφορά της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ στην Κυπριακή Νομοθεσία. Η Θυγατρική Οδηγία 2004/107/ΕΚ (η λεγόμενη και 4η λόγω της χρονολογικής της σειράς σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις), που προνοεί για τα Βαρέα Μέταλλα και τους Πολυαρωματικούς Υδρογονάνθρακες, συνεχίζει να ισχύει και  μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία το 2007  με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π.111/2007.

Τα ποσοτικά κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί μέσω των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πιέσεων και των υπερβάσεων στον επιτρεπόμενο αριθμό υπερβάσεων των οριακών τιμών, οι οποίες επιτρέπονται για κάθε ρύπο σε κάθε ζώνη, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1: Οριακές τιμές για PM2.5, SO2, NO2, PM10, Pb, CO, Benzene, O3, As, Cd, Ni και PAHs, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/EC και τις εν ιχύ Ευρωπαϊκές  θυγατρικές οδηγίες (δηλ. σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 111/2007 και Κ.Δ.Π.327/2010 της Κυπριακής Δημοκρατίας).


 Pollutant

Concentration limit value

Averaging period

Legal nature

Permitted exceedences each year

Fine articles (PM2.5)

25 µg/m3

1 year

Target value enters into force 1.1.2010
Limit value enters into force 1.1.2015

                  n/a

Sulphur dioxide (SO2)

350 µg/m3

1 hour

Limit value enters into force 1.1.2005

24

125 µg/m3

24 hours

Limit value enters into force 1.1.2005

3

Nitrogen dioxide (NO2)

200 µg/m3

1 hour

Limit value enters into force 1.1.2010

18

40 µg/m3

1 year

Limit value enters into force 1.1.2010

n/a

PM10

50 µg/m3

24 hours

Limit value enters into force 1.1.2005

35

40 µg/m3

1 year

Limit value enters into force 1.1.2005

n/a

Lead (Pb)

0.5 µg/m3

1 year

Limit value enters into force 1.1.2005 (or 1.1.2010 in the immediate vicinity of specific, notified industrial sources; and a 1.0 µg/m3 limit value applies from 1.1.2005 to 31.12.2009)

n/a

Carbon monoxide (CO)

10 mg/m3

Maximum daily 8 hour mean

Limit value enters into force 1.1.2005

n/a

Benzene

5 µg/m3

1 year

Limit value enters into force 1.1.2010

n/a

Ozone

120 µg/m3

Maximum daily 8 hour mean

Target value enters into force 1.1.2010

25 days averaged over 3 years

Arsenic (As)

6 ng/m3

1 year

Target value enters into force 31.12.2012

n/a

Cadmium (Cd)

5 ng/m3

1 year

Target value enters into force 31.12.2012

n/a

Nickel (Ni)

20 ng/m3

1 year

Target value enters into force 31.12.2012

n/a

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

1 ng/m3
(expressed as  concentration of Benzo(a)pyrene)

1 year

Target value enters into force 31.12.2012

n/a

The average exposure indicator (AEI) is determined as a 3-year running annual mean PM2.5 concentration averaged over the selected monitoring stations in agglomerations and larger urban areas, set in urban background locations to best assess the PM2.5 exposure to the general population.

Title

Metric

Averaging period

Legal nature

Permitted exceedences each year

PM2.5
Exposure concentration obligation

20 µg/m3
(AEI)

Based on 3 year average

Legally binding in 2015 (years 2013,2014,2015)

               n/a

PM2.5
Exposure reduction target

Percentage reduction
+ all measures to reach 18 µg/m3
(AEI)

Based on 3 year average

Reduction to be attained where possible in 2020, determined on the basis of the value of exposure indicator in 2010

               n/a


Depending on the value of AEI in 2010, a percentage reduction requirement ( 0,10,15, or 20%) is set in the Directive. If AEI in 2010 is assessed to be over 22 µg/m3, all appropriate measures need to be taken to achieve 18 µg/m3 by 2020Σημειώσεις:
  • Limit value=οριακή τιμή: πρόκειται για το επιπεδο (τιμή) συγκέντρωσης ρύπων το οποίο καθορίζεται βάσει της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης, με στόχο την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον. Πρόκειται για όριο που πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας, και χωρίς ακολούθως να υπάρχουν υπερβάσεις.
  • Target value=τιμή στόχος: επίπεδο (τιμή) συγκέντρωσης ρύπων καθοριζόμενο με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου
  • Όριο συναγερμού: το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία του πληθυσμού εν γένει ύστερα από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν άμεσα μέτρα.Αυτό πρακτρικά σημαίναι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από τον αρμόδιο Υπουργό και τις κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας της Κύπρου.
  • Όριο ενημέρωσης: το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, για ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση.