Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 13.5 μg/m³
O₃: 82.3 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 176.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 46.9 μg/m³
PM₂.₅: 24.1 μg/m³
O₃: 28.1 μg/m³
NO: 24.2 μg/m³
NO₂: 57.7 μg/m³
NOx: 94.8 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 512.7 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 52.5 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.6 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 62.2 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 12.6 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 6.9 μg/m³
CO: 315.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 25.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 67.2 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 266.5 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 52.5 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.6 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 62.2 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 12.6 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 6.9 μg/m³
CO: 315.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 46.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.2 μg/m³
O₃: 49.8 μg/m³
NO: 13.4 μg/m³
NO₂: 32.7 μg/m³
NOx: 53.2 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 443.0 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 64.5 μg/m³
O₃: 25.0 μg/m³
NO: 14.6 μg/m³
NO₂: 59.4 μg/m³
NOx: 81.7 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 539.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 55.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.7 μg/m³
O₃: 23.8 μg/m³
NO: 46.6 μg/m³
NO₂: 73.0 μg/m³
NOx: 144.4 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 761.5 μg/m³
C₆H₆: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 46.5 μg/m³
NO: 6.6 μg/m³
NO₂: 42.5 μg/m³
NOx: 52.7 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 415.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 55.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.7 μg/m³
O₃: 23.8 μg/m³
NO: 46.6 μg/m³
NO₂: 73.0 μg/m³
NOx: 144.4 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 761.5 μg/m³
C₆H₆: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 46.5 μg/m³
NO: 6.6 μg/m³
NO₂: 42.5 μg/m³
NOx: 52.7 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 415.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 55.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.7 μg/m³
O₃: 23.8 μg/m³
NO: 46.6 μg/m³
NO₂: 73.0 μg/m³
NOx: 144.4 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 761.5 μg/m³
C₆H₆: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 46.5 μg/m³
NO: 6.6 μg/m³
NO₂: 42.5 μg/m³
NOx: 52.7 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 415.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 64.5 μg/m³
O₃: 25.0 μg/m³
NO: 14.6 μg/m³
NO₂: 59.4 μg/m³
NOx: 81.7 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 539.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 46.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.2 μg/m³
O₃: 49.8 μg/m³
NO: 13.4 μg/m³
NO₂: 32.7 μg/m³
NOx: 53.2 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 443.0 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 46.9 μg/m³
PM₂.₅: 24.1 μg/m³
O₃: 28.1 μg/m³
NO: 24.2 μg/m³
NO₂: 57.7 μg/m³
NOx: 94.8 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 512.7 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 25.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 67.2 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 266.5 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 35.6 μg/m³
PM₂.₅: 14.5 μg/m³
O₃: 52.5 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.6 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 62.2 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 12.6 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 6.9 μg/m³
CO: 315.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 13.5 μg/m³
O₃: 82.3 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 176.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/11/2020 14:00