Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 51.6 μg/m³
PM₂.₅: 19.0 μg/m³
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 30.3 μg/m³
NOx: 34.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 470.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 54.5 μg/m³
PM₂.₅: 20.8 μg/m³
O₃: 35.3 μg/m³
NO: 14.1 μg/m³
NO₂: 78.6 μg/m³
NOx: 100.3 μg/m³
SO₂: 4.3 μg/m³
CO: 1093.8 μg/m³
C₆H₆: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 54.8 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 30.0 μg/m³
NOx: 34.7 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 75.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 11.7 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 291.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 37.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 96.8 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 256.4 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 54.8 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 30.0 μg/m³
NOx: 34.7 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 75.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 11.7 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 291.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 56.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 51.6 μg/m³
NO: 15.3 μg/m³
NO₂: 56.0 μg/m³
NOx: 79.5 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 627.8 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.9 μg/m³
O₃: 28.7 μg/m³
NO: 18.9 μg/m³
NO₂: 77.9 μg/m³
NOx: 107.0 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 807.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 66.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.2 μg/m³
O₃: 67.0 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 30.9 μg/m³
NOx: 33.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 547.8 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 18.1 μg/m³
NO: 32.5 μg/m³
NO₂: 84.3 μg/m³
NOx: 134.1 μg/m³
SO₂: 5.4 μg/m³
CO: 970.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 66.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.2 μg/m³
O₃: 67.0 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 30.9 μg/m³
NOx: 33.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 547.8 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 18.1 μg/m³
NO: 32.5 μg/m³
NO₂: 84.3 μg/m³
NOx: 134.1 μg/m³
SO₂: 5.4 μg/m³
CO: 970.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 66.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.2 μg/m³
O₃: 67.0 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 30.9 μg/m³
NOx: 33.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 547.8 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 18.1 μg/m³
NO: 32.5 μg/m³
NO₂: 84.3 μg/m³
NOx: 134.1 μg/m³
SO₂: 5.4 μg/m³
CO: 970.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.9 μg/m³
O₃: 28.7 μg/m³
NO: 18.9 μg/m³
NO₂: 77.9 μg/m³
NOx: 107.0 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 807.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 56.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 51.6 μg/m³
NO: 15.3 μg/m³
NO₂: 56.0 μg/m³
NOx: 79.5 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 627.8 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 54.5 μg/m³
PM₂.₅: 20.8 μg/m³
O₃: 35.3 μg/m³
NO: 14.1 μg/m³
NO₂: 78.6 μg/m³
NOx: 100.3 μg/m³
SO₂: 4.3 μg/m³
CO: 1093.8 μg/m³
C₆H₆: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 37.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 96.8 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 256.4 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 54.8 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 30.0 μg/m³
NOx: 34.7 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 75.4 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 11.7 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 291.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 51.6 μg/m³
PM₂.₅: 19.0 μg/m³
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 30.3 μg/m³
NOx: 34.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 470.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 19:00