Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 68.4 μg/m³
NO: 4.9 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 20.4 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 334.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.3 μg/m³
PM₂.₅: 22.3 μg/m³
O₃: 92.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 343.0 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.3 μg/m³
O₃: 81.8 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 73.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 423.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 34.9 μg/m³
PM₂.₅: 20.0 μg/m³
O₃: 105.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 2.0 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 146.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.3 μg/m³
O₃: 81.8 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 73.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 423.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 40.8 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 69.3 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 12.7 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 331.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 52.7 μg/m³
O₃: 63.6 μg/m³
NO: 2.8 μg/m³
NO₂: 32.2 μg/m³
NOx: 36.6 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 384.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.5 μg/m³
O₃: 86.6 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 15.4 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 386.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 97.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 17.4 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 434.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.5 μg/m³
O₃: 86.6 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 15.4 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 386.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 97.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 17.4 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 434.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 44.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.5 μg/m³
O₃: 86.6 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 15.4 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 386.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 97.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 17.4 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 434.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 52.7 μg/m³
O₃: 63.6 μg/m³
NO: 2.8 μg/m³
NO₂: 32.2 μg/m³
NOx: 36.6 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 384.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 40.8 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 69.3 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 12.7 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 331.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 43.3 μg/m³
PM₂.₅: 22.3 μg/m³
O₃: 92.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 343.0 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 34.9 μg/m³
PM₂.₅: 20.0 μg/m³
O₃: 105.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 2.0 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 146.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 34.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.3 μg/m³
O₃: 81.8 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 73.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 423.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 68.4 μg/m³
NO: 4.9 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 20.4 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 334.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/08/2020 20:00