Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 76.1 μg/m³
NO: 9.4 μg/m³
NO₂: 25.2 μg/m³
NOx: 39.7 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 356.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.7 μg/m³
PM₂.₅: 29.8 μg/m³
O₃: 96.7 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 335.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 51.9 μg/m³
PM₂.₅: 29.4 μg/m³
O₃: 95.3 μg/m³
NO: 3.7 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 16.4 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 73.5 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 17.4 μg/m³
SO₂: 10.4 μg/m³
CO: 228.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 23.3 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 97.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.5 μg/m³
NOx: 2.7 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 151.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 51.9 μg/m³
PM₂.₅: 29.4 μg/m³
O₃: 95.3 μg/m³
NO: 3.7 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 16.4 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 73.5 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 17.4 μg/m³
SO₂: 10.4 μg/m³
CO: 228.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.4 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 102.9 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 9.5 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 250.3 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 54.0 μg/m³
O₃: 57.4 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 23.8 μg/m³
NOx: 28.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 422.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 31.5 μg/m³
O₃: 68.3 μg/m³
NO: 13.9 μg/m³
NO₂: 34.7 μg/m³
NOx: 56.1 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 414.5 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 94.6 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 32.2 μg/m³
NOx: 36.9 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 100.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 31.5 μg/m³
O₃: 68.3 μg/m³
NO: 13.9 μg/m³
NO₂: 34.7 μg/m³
NOx: 56.1 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 414.5 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 94.6 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 32.2 μg/m³
NOx: 36.9 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 100.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 31.5 μg/m³
O₃: 68.3 μg/m³
NO: 13.9 μg/m³
NO₂: 34.7 μg/m³
NOx: 56.1 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 414.5 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 94.6 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 32.2 μg/m³
NOx: 36.9 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 100.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 54.0 μg/m³
O₃: 57.4 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 23.8 μg/m³
NOx: 28.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 422.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 34.4 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 102.9 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 9.5 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 250.3 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.7 μg/m³
PM₂.₅: 29.8 μg/m³
O₃: 96.7 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 335.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 23.3 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 97.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.5 μg/m³
NOx: 2.7 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 151.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 51.9 μg/m³
PM₂.₅: 29.4 μg/m³
O₃: 95.3 μg/m³
NO: 3.7 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 16.4 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 73.5 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 17.4 μg/m³
SO₂: 10.4 μg/m³
CO: 228.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 76.1 μg/m³
NO: 9.4 μg/m³
NO₂: 25.2 μg/m³
NOx: 39.7 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 356.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/10/2019 16:00