Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 39.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.1 μg/m³
O₃: 125.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 207.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 61.3 μg/m³
PM₂.₅: 29.0 μg/m³
O₃: 98.7 μg/m³
NO: 7.6 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
CO: 201.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 55.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 119.0 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 8.7 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: 6.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 106.0 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.7 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 5.6 μg/m³
CO: 79.9 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 12:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 47.8 μg/m³
PM₂.₅: 21.1 μg/m³
O₃: 128.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 5.7 μg/m³
CO: 260.1 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 55.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 119.0 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 8.7 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: 6.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 106.0 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.7 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 5.6 μg/m³
CO: 79.9 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 12:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 64.6 μg/m³
PM₂.₅: 25.8 μg/m³
O₃: 73.6 μg/m³
NO: 30.3 μg/m³
NO₂: 64.6 μg/m³
NOx: 111.0 μg/m³
SO₂: 12.8 μg/m³
CO: 573.3 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 57.0 μg/m³
O₃: 80.7 μg/m³
NO: 7.6 μg/m³
NO₂: 43.6 μg/m³
NOx: 55.2 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 457.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.7 μg/m³
O₃: 80.1 μg/m³
NO: 25.4 μg/m³
NO₂: 51.1 μg/m³
NOx: 90.1 μg/m³
SO₂: 6.4 μg/m³
CO: 496.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 118.6 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 21.1 μg/m³
NOx: 24.7 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 216.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.7 μg/m³
O₃: 80.1 μg/m³
NO: 25.4 μg/m³
NO₂: 51.1 μg/m³
NOx: 90.1 μg/m³
SO₂: 6.4 μg/m³
CO: 496.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 118.6 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 21.1 μg/m³
NOx: 24.7 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 216.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 44.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.7 μg/m³
O₃: 80.1 μg/m³
NO: 25.4 μg/m³
NO₂: 51.1 μg/m³
NOx: 90.1 μg/m³
SO₂: 6.4 μg/m³
CO: 496.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 118.6 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 21.1 μg/m³
NOx: 24.7 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 216.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 57.0 μg/m³
O₃: 80.7 μg/m³
NO: 7.6 μg/m³
NO₂: 43.6 μg/m³
NOx: 55.2 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 457.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 64.6 μg/m³
PM₂.₅: 25.8 μg/m³
O₃: 73.6 μg/m³
NO: 30.3 μg/m³
NO₂: 64.6 μg/m³
NOx: 111.0 μg/m³
SO₂: 12.8 μg/m³
CO: 573.3 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 61.3 μg/m³
PM₂.₅: 29.0 μg/m³
O₃: 98.7 μg/m³
NO: 7.6 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
CO: 201.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 47.8 μg/m³
PM₂.₅: 21.1 μg/m³
O₃: 128.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 5.7 μg/m³
CO: 260.1 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 55.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 119.0 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 8.7 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: 6.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 106.0 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.7 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 5.6 μg/m³
CO: 79.9 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 12:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 39.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.1 μg/m³
O₃: 125.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 207.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/11/2019 13:00