Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 89.7 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 27.7 μg/m³
NOx: 41.7 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 287.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.7 μg/m³
PM₂.₅: 28.5 μg/m³
O₃: 113.7 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 232.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 38.5 μg/m³
PM₂.₅: 22.1 μg/m³
O₃: 84.0 μg/m³
NO: 5.8 μg/m³
NO₂: 11.3 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 82.6 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 18.7 μg/m³
NOx: 23.2 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 197.9 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 10.8 μg/m³
PM₂.₅: 6.9 μg/m³
O₃: 113.3 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 132.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 38.5 μg/m³
PM₂.₅: 22.1 μg/m³
O₃: 84.0 μg/m³
NO: 5.8 μg/m³
NO₂: 11.3 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 82.6 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 18.7 μg/m³
NOx: 23.2 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 197.9 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 46.2 μg/m³
PM₂.₅: 23.7 μg/m³
O₃: 78.5 μg/m³
NO: 8.6 μg/m³
NO₂: 38.3 μg/m³
NOx: 51.5 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 472.8 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 35.3 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 18.4 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 266.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 25.6 μg/m³
O₃: 101.0 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 21.0 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 258.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 100.6 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 16.7 μg/m³
NOx: 20.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 162.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 25.6 μg/m³
O₃: 101.0 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 21.0 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 258.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 100.6 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 16.7 μg/m³
NOx: 20.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 162.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 25.6 μg/m³
O₃: 101.0 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 21.0 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 258.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 100.6 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 16.7 μg/m³
NOx: 20.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 162.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 35.3 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 18.4 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 266.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 46.2 μg/m³
PM₂.₅: 23.7 μg/m³
O₃: 78.5 μg/m³
NO: 8.6 μg/m³
NO₂: 38.3 μg/m³
NOx: 51.5 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 472.8 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.7 μg/m³
PM₂.₅: 28.5 μg/m³
O₃: 113.7 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 232.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 10.8 μg/m³
PM₂.₅: 6.9 μg/m³
O₃: 113.3 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 132.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 38.5 μg/m³
PM₂.₅: 22.1 μg/m³
O₃: 84.0 μg/m³
NO: 5.8 μg/m³
NO₂: 11.3 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 82.6 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 18.7 μg/m³
NOx: 23.2 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 197.9 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 89.7 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 27.7 μg/m³
NOx: 41.7 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 287.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/07/2019 10:00