Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 21.7 μg/m³
PM₂.₅: 10.9 μg/m³
O₃: 76.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 271.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.1 μg/m³
PM₂.₅: 6.9 μg/m³
O₃: 91.9 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 1.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 110.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 20.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.1 μg/m³
O₃: 59.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 15.1 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 179.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 14.6 μg/m³
PM₂.₅: 7.2 μg/m³
O₃: 86.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 69.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 20.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.1 μg/m³
O₃: 59.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 15.1 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 179.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.5 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 75.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 221.1 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 16.2 μg/m³
O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 9.1 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 269.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.3 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 375.0 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 61.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 315.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.3 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 375.0 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 61.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 315.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 19.3 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 375.0 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 61.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 315.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 16.2 μg/m³
O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 9.1 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 269.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.5 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 75.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 221.1 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.1 μg/m³
PM₂.₅: 6.9 μg/m³
O₃: 91.9 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 1.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 110.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 14.6 μg/m³
PM₂.₅: 7.2 μg/m³
O₃: 86.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 69.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 20.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.1 μg/m³
O₃: 59.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 15.1 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 179.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 21.7 μg/m³
PM₂.₅: 10.9 μg/m³
O₃: 76.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 271.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 27/01/2021 23:00