Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 51.7 μg/m³
PM₂.₅: 22.4 μg/m³
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 35.4 μg/m³
NOx: 49.6 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 604.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.9 μg/m³
PM₂.₅: 21.4 μg/m³
O₃: 55.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: Δεν Μετρήθηκε
NOx: Δεν Μετρήθηκε
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.8 μg/m³
PM₂.₅: 4.4 μg/m³
O₃: 56.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 59.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 6.7 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 4.4 μg/m³
PM₂.₅: 4.6 μg/m³
O₃: 91.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 1.2 μg/m³
NOx: 1.5 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 142.5 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.8 μg/m³
PM₂.₅: 4.4 μg/m³
O₃: 56.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 59.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 6.7 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.8 μg/m³
PM₂.₅: 27.9 μg/m³
O₃: 14.6 μg/m³
NO: 8.9 μg/m³
NO₂: 43.2 μg/m³
NOx: 56.8 μg/m³
SO₂: 5.7 μg/m³
CO: 727.1 μg/m³
C₆H₆: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.1 μg/m³
O₃: 26.5 μg/m³
NO: 5.5 μg/m³
NO₂: 26.7 μg/m³
NOx: 35.1 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 374.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 54.3 μg/m³
PM₂.₅: 30.5 μg/m³
O₃: 5.0 μg/m³
NO: 36.7 μg/m³
NO₂: 52.7 μg/m³
NOx: 109.0 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 1288.2 μg/m³
C₆H₆: 2.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 36.2 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 19.2 μg/m³
NOx: 20.9 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 618.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 54.3 μg/m³
PM₂.₅: 30.5 μg/m³
O₃: 5.0 μg/m³
NO: 36.7 μg/m³
NO₂: 52.7 μg/m³
NOx: 109.0 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 1288.2 μg/m³
C₆H₆: 2.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 36.2 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 19.2 μg/m³
NOx: 20.9 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 618.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 54.3 μg/m³
PM₂.₅: 30.5 μg/m³
O₃: 5.0 μg/m³
NO: 36.7 μg/m³
NO₂: 52.7 μg/m³
NOx: 109.0 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 1288.2 μg/m³
C₆H₆: 2.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 36.2 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 19.2 μg/m³
NOx: 20.9 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 618.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 19.1 μg/m³
O₃: 26.5 μg/m³
NO: 5.5 μg/m³
NO₂: 26.7 μg/m³
NOx: 35.1 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 374.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.8 μg/m³
PM₂.₅: 27.9 μg/m³
O₃: 14.6 μg/m³
NO: 8.9 μg/m³
NO₂: 43.2 μg/m³
NOx: 56.8 μg/m³
SO₂: 5.7 μg/m³
CO: 727.1 μg/m³
C₆H₆: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.9 μg/m³
PM₂.₅: 21.4 μg/m³
O₃: 55.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: Δεν Μετρήθηκε
NOx: Δεν Μετρήθηκε
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 4.4 μg/m³
PM₂.₅: 4.6 μg/m³
O₃: 91.6 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 1.2 μg/m³
NOx: 1.5 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 142.5 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 5.8 μg/m³
PM₂.₅: 4.4 μg/m³
O₃: 56.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.4 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 59.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 6.7 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 51.7 μg/m³
PM₂.₅: 22.4 μg/m³
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 35.4 μg/m³
NOx: 49.6 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 604.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/01/2020 00:00