Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 13.6 μg/m³
PM₂.₅: 5.3 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 8.8 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 27.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 189.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.9 μg/m³
PM₂.₅: 10.2 μg/m³
O₃: 71.9 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 6.1 μg/m³
NOx: 9.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 221.4 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.3 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 6.7 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 194.7 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 10.5 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 74.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 196.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.3 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 6.7 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 194.7 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.5 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 52.6 μg/m³
NO: 20.5 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 58.2 μg/m³
SO₂: 4.6 μg/m³
CO: 416.6 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 14.3 μg/m³
O₃: 48.8 μg/m³
NO: 6.9 μg/m³
NO₂: 18.3 μg/m³
NOx: 28.9 μg/m³
SO₂: 7.2 μg/m³
CO: 179.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 47.4 μg/m³
NO: 20.8 μg/m³
NO₂: 26.5 μg/m³
NOx: 58.5 μg/m³
SO₂: 4.4 μg/m³
CO: 375.2 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 61.8 μg/m³
NO: 3.6 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 16.3 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 213.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 47.4 μg/m³
NO: 20.8 μg/m³
NO₂: 26.5 μg/m³
NOx: 58.5 μg/m³
SO₂: 4.4 μg/m³
CO: 375.2 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 61.8 μg/m³
NO: 3.6 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 16.3 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 213.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 47.4 μg/m³
NO: 20.8 μg/m³
NO₂: 26.5 μg/m³
NOx: 58.5 μg/m³
SO₂: 4.4 μg/m³
CO: 375.2 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 61.8 μg/m³
NO: 3.6 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 16.3 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 213.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 14.3 μg/m³
O₃: 48.8 μg/m³
NO: 6.9 μg/m³
NO₂: 18.3 μg/m³
NOx: 28.9 μg/m³
SO₂: 7.2 μg/m³
CO: 179.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.5 μg/m³
PM₂.₅: 15.2 μg/m³
O₃: 52.6 μg/m³
NO: 20.5 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 58.2 μg/m³
SO₂: 4.6 μg/m³
CO: 416.6 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 20.9 μg/m³
PM₂.₅: 10.2 μg/m³
O₃: 71.9 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 6.1 μg/m³
NOx: 9.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 221.4 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 10.5 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 74.7 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 196.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 5.7 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 65.3 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 6.7 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 194.7 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 13.6 μg/m³
PM₂.₅: 5.3 μg/m³
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 8.8 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 27.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 189.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 06/12/2019 12:00