Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.5 μg/m³
PM₂.₅: 23.5 μg/m³
O₃: 88.3 μg/m³
NO: 3.9 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 280.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.9 μg/m³
PM₂.₅: 15.3 μg/m³
O₃: 79.7 μg/m³
NO: 4.7 μg/m³
NO₂: 11.2 μg/m³
NOx: 18.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 275.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.6 μg/m³
PM₂.₅: 21.5 μg/m³
O₃: 98.6 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 86.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 143.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 7.1 μg/m³
PM₂.₅: 6.9 μg/m³
O₃: 88.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 150.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.6 μg/m³
PM₂.₅: 21.5 μg/m³
O₃: 98.6 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 86.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 143.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.9 μg/m³
O₃: 99.3 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 9.3 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 150.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.0 μg/m³
O₃: 67.4 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 211.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 27.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 120.8 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 7.2 μg/m³
CO: 172.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 121.3 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 6.0 μg/m³
CO: 167.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 27.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 120.8 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 7.2 μg/m³
CO: 172.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 121.3 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 6.0 μg/m³
CO: 167.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 27.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 120.8 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 7.2 μg/m³
CO: 172.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 121.3 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 6.0 μg/m³
CO: 167.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.0 μg/m³
O₃: 67.4 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 211.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.9 μg/m³
O₃: 99.3 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 9.3 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 150.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.9 μg/m³
PM₂.₅: 15.3 μg/m³
O₃: 79.7 μg/m³
NO: 4.7 μg/m³
NO₂: 11.2 μg/m³
NOx: 18.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 275.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 7.1 μg/m³
PM₂.₅: 6.9 μg/m³
O₃: 88.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 150.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 34.6 μg/m³
PM₂.₅: 21.5 μg/m³
O₃: 98.6 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 86.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 143.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.5 μg/m³
PM₂.₅: 23.5 μg/m³
O₃: 88.3 μg/m³
NO: 3.9 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 280.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/06/2019 13:00