Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή κινητού "Air Quality Cyprus" για λειτουργικό Android

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα το οποίο περιλαμβάνει εννέα (9) Σταθμούς Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται επιγραμμικά (on line) στη ιστοσελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές (applications) κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό Android και iOS.

Μέσω της εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα, με τα χρώματα επιπέδου ρύπανσης σε χάρτη της Κύπρου, καθώς και με συγκεντρώσεις των ρύπων ανά σταθμό μέτρησης.

To Τμήμα έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση των λογισμικών της εφαρμογής ‘’Air Quality Cyprus’’. Στο παρόν στάδιο η εν λόγω εφαρμογή έχει αναβαθμιστεί για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση με σε κινητά τηλέφωνα λειτουργικό iOS. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή δωρεάν από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://play.google.com/store/apps/details?id=cy.com.spectrum.airqualitycy στο Google Play.

Οι χρήστες της παλαιάς εφαρμογής θα πρέπει να διαγράψουν την προηγούμενη και να εγκαταστήσουν τη νέα έκδοση της εφαρμογής.

Η επαναλειτουργία των αναβαθμισμένων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOs θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

 

Ημερ.: 20.2.2019       

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ