Έργα/Προγράμματα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχει στα πιο κάτω έργα/προγράμματα που σχετίζονται ή/και εμπλέκουν θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα:

 

  • Interreg - Step2Smart

Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιώτικων Αστικών Περιοχών για Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Συνθηκών Μέσω Χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών.

step2-smart-logo

  • LIFE - MEDEA

Μετριασμός των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης από την Έρημο στην Υγεία Χρησιμοποιώντας Προσεγγίσεις Μείωσης Έκθεσης.

medea-logo