Εκθέσεις

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Νοέμβριος 2019)

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2017

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο (Μάιος 2018)

Η συμβολή του Πολίτη στην βελτίωση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2016

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2015

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ιούνιος 2014)

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2014

Μετρήσεις BTEX και ΝΟ2 σε διάφορα σημεία και πρατήρια πετρελαιοειδών στην Κύπρο (2011)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2008)

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ιούλιος 2007)

Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο (2004)-Σελίδες Τίτλου

Συνολική Αξιολόγηση και Συστάσεις (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004)

Σωματιδιακή Ύλη (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004)

Περίληψη της Έκθεσης, Δεύτερο μέρος (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο - 2004)

Περίληψη της Έκθεσης, Πρώτο μέρος (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο - 2004)

Περιεχόμενα της Έκθεσης (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004)