Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.1 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 257.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.5 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 23.1 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 273.0 μg/m³
C₆H₆: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 45.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.3 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 56.6 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 11.2 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 16.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 13.1 μg/m³
PM₂.₅: 7.5 μg/m³
O₃: 101.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 158.0 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 45.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.3 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 56.6 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 11.2 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 16.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.0 μg/m³
O₃: 19.4 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 34.1 μg/m³
NOx: 38.5 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 391.8 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.0 μg/m³
O₃: 50.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 11.5 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 210.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.3 μg/m³
O₃: 67.0 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 208.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 87.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.3 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 149.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.3 μg/m³
O₃: 67.0 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 208.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 87.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.3 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 149.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.3 μg/m³
O₃: 67.0 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 208.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 87.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.3 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 149.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.0 μg/m³
O₃: 50.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 11.5 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 210.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.0 μg/m³
O₃: 19.4 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 34.1 μg/m³
NOx: 38.5 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 391.8 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 34.5 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 23.1 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 273.0 μg/m³
C₆H₆: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 13.1 μg/m³
PM₂.₅: 7.5 μg/m³
O₃: 101.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 158.0 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 45.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.3 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 56.6 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 11.2 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 16.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.1 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 257.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/09/2019 02:00