Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.8 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 11.8 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Updated on: 04/02/2023 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.2 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 56.7 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 17.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 210.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.9 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 53.0 μg/m³
PM₂.₅: 39.7 μg/m³
O₃: 37.2 μg/m³
NO: 8.9 μg/m³
NO₂: 53.1 μg/m³
NOx: 66.8 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 759.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 7.8 μg/m³
PM₂.₅: 2.0 μg/m³
O₃: 79.8 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 164.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.2 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 56.7 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 17.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 210.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.9 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 3.0 μg/m³
PM₂.₅: 1.4 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 0.2 μg/m³
NOx: 0.8 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 123.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.2 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 56.7 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 17.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 210.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.9 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 54.8 μg/m³
PM₂.₅: 27.0 μg/m³
O₃: 4.6 μg/m³
NO: 21.2 μg/m³
NO₂: 58.3 μg/m³
NOx: 90.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 878.6 μg/m³
C₆H₆: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 40.7 μg/m³
PM₂.₅: 23.7 μg/m³
O₃: 32.2 μg/m³
NO: 4.9 μg/m³
NO₂: 45.8 μg/m³
NOx: 53.4 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 560.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.9 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 5.4 μg/m³
NO: 72.6 μg/m³
NO₂: 74.0 μg/m³
NOx: 185.5 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 1162.0 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 18.7 μg/m³
NO: 7.7 μg/m³
NO₂: 70.3 μg/m³
NOx: 82.2 μg/m³
SO₂: 5.0 μg/m³
CO: 919.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.9 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 5.4 μg/m³
NO: 72.6 μg/m³
NO₂: 74.0 μg/m³
NOx: 185.5 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 1162.0 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 18.7 μg/m³
NO: 7.7 μg/m³
NO₂: 70.3 μg/m³
NOx: 82.2 μg/m³
SO₂: 5.0 μg/m³
CO: 919.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 43.9 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 5.4 μg/m³
NO: 72.6 μg/m³
NO₂: 74.0 μg/m³
NOx: 185.5 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 1162.0 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 18.7 μg/m³
NO: 7.7 μg/m³
NO₂: 70.3 μg/m³
NOx: 82.2 μg/m³
SO₂: 5.0 μg/m³
CO: 919.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 40.7 μg/m³
PM₂.₅: 23.7 μg/m³
O₃: 32.2 μg/m³
NO: 4.9 μg/m³
NO₂: 45.8 μg/m³
NOx: 53.4 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 560.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 54.8 μg/m³
PM₂.₅: 27.0 μg/m³
O₃: 4.6 μg/m³
NO: 21.2 μg/m³
NO₂: 58.3 μg/m³
NOx: 90.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 878.6 μg/m³
C₆H₆: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 7.8 μg/m³
PM₂.₅: 2.0 μg/m³
O₃: 79.8 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 164.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 3.0 μg/m³
PM₂.₅: 1.4 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 0.2 μg/m³
NOx: 0.8 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 123.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 22.2 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 56.7 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 17.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 210.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 53.0 μg/m³
PM₂.₅: 39.7 μg/m³
O₃: 37.2 μg/m³
NO: 8.9 μg/m³
NO₂: 53.1 μg/m³
NOx: 66.8 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 759.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.9 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.8 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 11.8 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 04/02/2023 20:00