Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 89.6 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 7.4 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
Updated on: 29/05/2023 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 68.2 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 97.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 0.1 μg/m³
NOx: 1.0 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 243.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.0 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 46.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.5 μg/m³
O₃: 89.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 144.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
0

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 68.2 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 97.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 0.1 μg/m³
NOx: 1.0 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 243.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.0 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 71.9 μg/m³
PM₂.₅: 25.1 μg/m³
O₃: 102.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 1.2 μg/m³
NOx: 1.5 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 117.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 68.2 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 97.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 0.1 μg/m³
NOx: 1.0 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 243.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.0 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 58.8 μg/m³
PM₂.₅: 19.6 μg/m³
O₃: 90.9 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 269.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 73.9 μg/m³
PM₂.₅: 26.0 μg/m³
O₃: 97.2 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 192.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 54.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 204.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 71.9 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 200.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 54.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 204.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 71.9 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 200.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 45.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 54.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 204.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 71.9 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.6 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 200.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 73.9 μg/m³
PM₂.₅: 26.0 μg/m³
O₃: 97.2 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 192.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 58.8 μg/m³
PM₂.₅: 19.6 μg/m³
O₃: 90.9 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 269.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 71.9 μg/m³
PM₂.₅: 25.1 μg/m³
O₃: 102.5 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 1.2 μg/m³
NOx: 1.5 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 117.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 68.2 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 97.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.4 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 97.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 0.1 μg/m³
NOx: 1.0 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 243.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 46.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.5 μg/m³
O₃: 89.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 144.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 83.0 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 89.6 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 7.4 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 04:00