Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.7 μg/m³
O₃: 71.2 μg/m³
NO: 6.8 μg/m³
NO₂: 22.5 μg/m³
NOx: 32.9 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 352.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 13.1 μg/m³
PM₂.₅: 6.5 μg/m³
O₃: 80.5 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 18.7 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 274.8 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 13.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.3 μg/m³
O₃: 57.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 16.5 μg/m³
NOx: 17.0 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 76.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 9.7 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 124.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 12.0 μg/m³
PM₂.₅: 10.1 μg/m³
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.2 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 110.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 13.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.3 μg/m³
O₃: 57.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 16.5 μg/m³
NOx: 17.0 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 76.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 9.7 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 124.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 19.3 μg/m³
NOx: 22.8 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 393.4 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.5 μg/m³
O₃: 54.9 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 38.4 μg/m³
NOx: 41.5 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 511.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.1 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 53.6 μg/m³
NO: 3.2 μg/m³
NO₂: 36.0 μg/m³
NOx: 40.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 517.5 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 65.6 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 23.9 μg/m³
NOx: 24.7 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 338.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.1 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 53.6 μg/m³
NO: 3.2 μg/m³
NO₂: 36.0 μg/m³
NOx: 40.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 517.5 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 65.6 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 23.9 μg/m³
NOx: 24.7 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 338.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.1 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 53.6 μg/m³
NO: 3.2 μg/m³
NO₂: 36.0 μg/m³
NOx: 40.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 517.5 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 65.6 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 23.9 μg/m³
NOx: 24.7 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 338.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 21.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.5 μg/m³
O₃: 54.9 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 38.4 μg/m³
NOx: 41.5 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 511.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.1 μg/m³
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 19.3 μg/m³
NOx: 22.8 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 393.4 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 13.1 μg/m³
PM₂.₅: 6.5 μg/m³
O₃: 80.5 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 18.7 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 274.8 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 12.0 μg/m³
PM₂.₅: 10.1 μg/m³
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.2 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 110.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 13.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.3 μg/m³
O₃: 57.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 16.5 μg/m³
NOx: 17.0 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 76.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 9.7 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 124.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.7 μg/m³
O₃: 71.2 μg/m³
NO: 6.8 μg/m³
NO₂: 22.5 μg/m³
NOx: 32.9 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 352.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/04/2021 22:00