Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 69.0 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 8.5 μg/m³
NOx: 9.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
Updated on: 17/05/2022 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 15.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.2 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 77.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.3 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 105.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.3 μg/m³
PM₂.₅: 17.6 μg/m³
O₃: 69.7 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 200.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.4 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 80.4 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 13.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 138.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 15.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.2 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 77.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.3 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 105.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 25.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.0 μg/m³
O₃: 135.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.3 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 135.2 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 15.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.2 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 77.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.3 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 105.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.3 μg/m³
PM₂.₅: 23.3 μg/m³
O₃: 28.4 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 17.7 μg/m³
NOx: 20.3 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 245.8 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.8 μg/m³
PM₂.₅: 16.8 μg/m³
O₃: 35.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 32.5 μg/m³
NOx: 34.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 302.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 24.9 μg/m³
NOx: 27.3 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 296.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 50.6 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 36.4 μg/m³
NOx: 38.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 297.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 24.9 μg/m³
NOx: 27.3 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 296.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 50.6 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 36.4 μg/m³
NOx: 38.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 297.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 24.9 μg/m³
NOx: 27.3 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 296.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 50.6 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 36.4 μg/m³
NOx: 38.9 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 297.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.8 μg/m³
PM₂.₅: 16.8 μg/m³
O₃: 35.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 32.5 μg/m³
NOx: 34.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 302.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.3 μg/m³
PM₂.₅: 23.3 μg/m³
O₃: 28.4 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 17.7 μg/m³
NOx: 20.3 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 245.8 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.4 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 80.4 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 13.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 138.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 25.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.0 μg/m³
O₃: 135.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.3 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 135.2 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 15.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.2 μg/m³
O₃: 38.2 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 77.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.3 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 105.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.3 μg/m³
PM₂.₅: 17.6 μg/m³
O₃: 69.7 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 200.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.1 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 69.0 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 8.5 μg/m³
NOx: 9.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/05/2022 06:00