Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 47.3 μg/m³
PM₂.₅: 17.2 μg/m³
O₃: 64.5 μg/m³
NO: 9.5 μg/m³
NO₂: 21.0 μg/m³
NOx: 35.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 280.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 2.0 μg/m³
PM₂.₅: 0.1 μg/m³
O₃: 88.0 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: Δεν Μετρήθηκε
NOx: Δεν Μετρήθηκε
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 275.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 87.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.9 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.8 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 21.3 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 422.5 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 11.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.4 μg/m³
O₃: 85.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.8 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 150.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 87.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.9 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.8 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 21.3 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 422.5 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 55.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.2 μg/m³
O₃: 81.9 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 261.8 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.2 μg/m³
O₃: 72.8 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 16.8 μg/m³
NOx: 21.6 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 345.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 38.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 74.0 μg/m³
NO: 5.0 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 22.9 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 366.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 11.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 134.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 38.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 74.0 μg/m³
NO: 5.0 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 22.9 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 366.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 11.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 134.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 38.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 74.0 μg/m³
NO: 5.0 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 22.9 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 366.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 11.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 134.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 42.2 μg/m³
O₃: 72.8 μg/m³
NO: 3.1 μg/m³
NO₂: 16.8 μg/m³
NOx: 21.6 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 345.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 55.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.2 μg/m³
O₃: 81.9 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 13.5 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 261.8 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 2.0 μg/m³
PM₂.₅: 0.1 μg/m³
O₃: 88.0 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: Δεν Μετρήθηκε
NOx: Δεν Μετρήθηκε
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 275.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 11.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.4 μg/m³
O₃: 85.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.8 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 150.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 87.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.9 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 65.8 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 21.3 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 422.5 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 47.3 μg/m³
PM₂.₅: 17.2 μg/m³
O₃: 64.5 μg/m³
NO: 9.5 μg/m³
NO₂: 21.0 μg/m³
NOx: 35.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 280.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 07/07/2020 18:00