Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 105.4 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 8.5 μg/m³
Updated on: 23/09/2023 10:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 28.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 121.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 114.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 341.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 101.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 16.6 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 80.9 μg/m³
NO: 10.6 μg/m³
NO₂: 32.1 μg/m³
NOx: 48.3 μg/m³
SO₂: 7.4 μg/m³
CO: 442.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 113.5 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 17.5 μg/m³
NOx: 21.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 477.8 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 28.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 121.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 114.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 341.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 101.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 16.6 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 15.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.0 μg/m³
O₃: 124.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 1.8 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 186.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 28.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 121.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 114.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 341.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 101.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 16.6 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 58.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.4 μg/m³
O₃: 88.6 μg/m³
NO: 4.1 μg/m³
NO₂: 22.4 μg/m³
NOx: 28.7 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 454.6 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 17.1 μg/m³
O₃: 102.0 μg/m³
NO: 5.5 μg/m³
NO₂: 32.4 μg/m³
NOx: 40.8 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 469.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 71.3 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 43.9 μg/m³
NOx: 63.9 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 108.5 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 20.1 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 216.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 71.3 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 43.9 μg/m³
NOx: 63.9 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 108.5 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 20.1 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 216.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 71.3 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 43.9 μg/m³
NOx: 63.9 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 108.5 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 20.1 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 216.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 17.1 μg/m³
O₃: 102.0 μg/m³
NO: 5.5 μg/m³
NO₂: 32.4 μg/m³
NOx: 40.8 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 469.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 58.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.4 μg/m³
O₃: 88.6 μg/m³
NO: 4.1 μg/m³
NO₂: 22.4 μg/m³
NOx: 28.7 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 454.6 μg/m³
C₆H₆: 1.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.5 μg/m³
O₃: 113.5 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 17.5 μg/m³
NOx: 21.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 477.8 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 15.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.0 μg/m³
O₃: 124.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 1.8 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 186.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 28.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 121.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 114.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 4.7 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 341.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 80.9 μg/m³
NO: 10.6 μg/m³
NO₂: 32.1 μg/m³
NOx: 48.3 μg/m³
SO₂: 7.4 μg/m³
CO: 442.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 101.1 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 16.6 μg/m³
NOx: 20.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 105.4 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 16.8 μg/m³
SO₂: 8.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 23/09/2023 10:00