Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 50.9 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 61.5 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 23.1 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 472.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 58.8 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 11.7 μg/m³
NO: 92.1 μg/m³
NO₂: 122.6 μg/m³
NOx: 263.8 μg/m³
SO₂: 7.4 μg/m³
CO: 1719.8 μg/m³
C₆H₆: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.9 μg/m³
O₃: 44.7 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 30.3 μg/m³
NOx: 33.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 80.7 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.1 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 270.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 38.2 μg/m³
PM₂.₅: 8.6 μg/m³
O₃: 94.7 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.6 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 233.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.9 μg/m³
O₃: 44.7 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 30.3 μg/m³
NOx: 33.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 80.7 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.1 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 270.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 74.5 μg/m³
PM₂.₅: 21.6 μg/m³
O₃: 30.2 μg/m³
NO: 17.1 μg/m³
NO₂: 64.4 μg/m³
NOx: 90.6 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 784.2 μg/m³
C₆H₆: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 60.5 μg/m³
O₃: 19.1 μg/m³
NO: 24.9 μg/m³
NO₂: 85.4 μg/m³
NOx: 123.7 μg/m³
SO₂: 4.4 μg/m³
CO: 887.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 66.9 μg/m³
PM₂.₅: 25.2 μg/m³
O₃: 66.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 25.2 μg/m³
NOx: 26.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 558.1 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 24.2 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 70.4 μg/m³
NOx: 96.4 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 636.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 66.9 μg/m³
PM₂.₅: 25.2 μg/m³
O₃: 66.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 25.2 μg/m³
NOx: 26.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 558.1 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 24.2 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 70.4 μg/m³
NOx: 96.4 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 636.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 66.9 μg/m³
PM₂.₅: 25.2 μg/m³
O₃: 66.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 25.2 μg/m³
NOx: 26.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 558.1 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 24.2 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 70.4 μg/m³
NOx: 96.4 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 636.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 60.5 μg/m³
O₃: 19.1 μg/m³
NO: 24.9 μg/m³
NO₂: 85.4 μg/m³
NOx: 123.7 μg/m³
SO₂: 4.4 μg/m³
CO: 887.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 74.5 μg/m³
PM₂.₅: 21.6 μg/m³
O₃: 30.2 μg/m³
NO: 17.1 μg/m³
NO₂: 64.4 μg/m³
NOx: 90.6 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 784.2 μg/m³
C₆H₆: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 58.8 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 11.7 μg/m³
NO: 92.1 μg/m³
NO₂: 122.6 μg/m³
NOx: 263.8 μg/m³
SO₂: 7.4 μg/m³
CO: 1719.8 μg/m³
C₆H₆: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 38.2 μg/m³
PM₂.₅: 8.6 μg/m³
O₃: 94.7 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.6 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 233.5 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 49.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.9 μg/m³
O₃: 44.7 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 30.3 μg/m³
NOx: 33.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 80.7 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 7.1 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 270.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 50.9 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 61.5 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 23.1 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 472.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/10/2020 20:00