Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 49.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 12.6 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Updated on: 02/12/2022 07:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 11.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.8 μg/m³
O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 13.3 μg/m³
NOx: 13.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 15.1 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 44.3 μg/m³
NOx: 58.0 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 85.9 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 24.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 9.7 μg/m³
O₃: 26.3 μg/m³
NO: 22.2 μg/m³
NO₂: 33.6 μg/m³
NOx: 67.7 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 254.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 16.5 μg/m³
PM₂.₅: 4.9 μg/m³
O₃: 42.4 μg/m³
NO: 8.8 μg/m³
NO₂: 41.1 μg/m³
NOx: 54.6 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 328.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 11.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.8 μg/m³
O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 13.3 μg/m³
NOx: 13.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 15.1 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 44.3 μg/m³
NOx: 58.0 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 85.9 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 24.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 7.3 μg/m³
PM₂.₅: 4.8 μg/m³
O₃: 88.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.5 μg/m³
NOx: 2.7 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 117.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 11.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.8 μg/m³
O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 13.3 μg/m³
NOx: 13.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 15.1 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 44.3 μg/m³
NOx: 58.0 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 85.9 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 24.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 6.1 μg/m³
NO: 47.8 μg/m³
NO₂: 59.8 μg/m³
NOx: 133.1 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 673.1 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.6 μg/m³
O₃: 13.1 μg/m³
NO: 47.4 μg/m³
NO₂: 48.9 μg/m³
NOx: 121.6 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 407.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.9 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 0.9 μg/m³
NO: 99.8 μg/m³
NO₂: 42.4 μg/m³
NOx: 195.4 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 821.4 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 16.3 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 35.5 μg/m³
NOx: 40.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 226.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.9 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 0.9 μg/m³
NO: 99.8 μg/m³
NO₂: 42.4 μg/m³
NOx: 195.4 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 821.4 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 16.3 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 35.5 μg/m³
NOx: 40.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 226.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.9 μg/m³
PM₂.₅: 16.9 μg/m³
O₃: 0.9 μg/m³
NO: 99.8 μg/m³
NO₂: 42.4 μg/m³
NOx: 195.4 μg/m³
SO₂: 6.3 μg/m³
CO: 821.4 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 16.3 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 35.5 μg/m³
NOx: 40.5 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 226.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.6 μg/m³
O₃: 13.1 μg/m³
NO: 47.4 μg/m³
NO₂: 48.9 μg/m³
NOx: 121.6 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 407.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 6.1 μg/m³
NO: 47.8 μg/m³
NO₂: 59.8 μg/m³
NOx: 133.1 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 673.1 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 16.5 μg/m³
PM₂.₅: 4.9 μg/m³
O₃: 42.4 μg/m³
NO: 8.8 μg/m³
NO₂: 41.1 μg/m³
NOx: 54.6 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 328.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 7.3 μg/m³
PM₂.₅: 4.8 μg/m³
O₃: 88.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.5 μg/m³
NOx: 2.7 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 117.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 11.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.8 μg/m³
O₃: 39.3 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 13.3 μg/m³
NOx: 13.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 15.1 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 44.3 μg/m³
NOx: 58.0 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 85.9 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 9.7 μg/m³
O₃: 26.3 μg/m³
NO: 22.2 μg/m³
NO₂: 33.6 μg/m³
NOx: 67.7 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 254.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 24.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 49.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 12.6 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/12/2022 07:00