Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 76.2 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
Updated on: 05/12/2023 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 63.8 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 344.5 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.9 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 9.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 56.6 μg/m³
PM₂.₅: 28.3 μg/m³
O₃: 65.2 μg/m³
NO: 4.0 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 21.9 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 342.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 52.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.6 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 37.3 μg/m³
NOx: 41.3 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 570.1 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 63.8 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 344.5 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.9 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 9.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 46.7 μg/m³
PM₂.₅: 20.8 μg/m³
O₃: 83.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 309.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 63.8 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 344.5 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.9 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 9.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 50.0 μg/m³
PM₂.₅: 20.9 μg/m³
O₃: 39.8 μg/m³
NO: 6.2 μg/m³
NO₂: 24.5 μg/m³
NOx: 34.0 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 560.3 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 54.5 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 25.8 μg/m³
NOx: 30.2 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 476.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 64.6 μg/m³
PM₂.₅: 27.6 μg/m³
O₃: 47.6 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 29.5 μg/m³
NOx: 37.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 334.4 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 52.3 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 29.4 μg/m³
NOx: 42.0 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 487.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 64.6 μg/m³
PM₂.₅: 27.6 μg/m³
O₃: 47.6 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 29.5 μg/m³
NOx: 37.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 334.4 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 52.3 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 29.4 μg/m³
NOx: 42.0 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 487.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 64.6 μg/m³
PM₂.₅: 27.6 μg/m³
O₃: 47.6 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 29.5 μg/m³
NOx: 37.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 334.4 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 52.3 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 29.4 μg/m³
NOx: 42.0 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 487.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 42.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 54.5 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 25.8 μg/m³
NOx: 30.2 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 476.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 50.0 μg/m³
PM₂.₅: 20.9 μg/m³
O₃: 39.8 μg/m³
NO: 6.2 μg/m³
NO₂: 24.5 μg/m³
NOx: 34.0 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 560.3 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 52.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.6 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 37.3 μg/m³
NOx: 41.3 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 570.1 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 46.7 μg/m³
PM₂.₅: 20.8 μg/m³
O₃: 83.3 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 309.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 40.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 63.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 8.2 μg/m³
NOx: 10.0 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 63.8 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 344.5 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 56.6 μg/m³
PM₂.₅: 28.3 μg/m³
O₃: 65.2 μg/m³
NO: 4.0 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 21.9 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 342.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 63.9 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 5.8 μg/m³
NOx: 9.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 76.2 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/12/2023 17:00