Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 44.7 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 14.2 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
Updated on: 03/12/2021 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 4.8 μg/m³
O₃: 47.0 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 40.4 μg/m³
NO₂: 43.0 μg/m³
NOx: 105.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 224.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 35.1 μg/m³
SO₂: 6.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
0

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.0 μg/m³
PM₂.₅: 4.1 μg/m³
O₃: 24.7 μg/m³
NO: 13.7 μg/m³
NO₂: 60.2 μg/m³
NOx: 81.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 360.5 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 4.8 μg/m³
O₃: 47.0 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 40.4 μg/m³
NO₂: 43.0 μg/m³
NOx: 105.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 224.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 35.1 μg/m³
SO₂: 6.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 0.8 μg/m³
PM₂.₅: Δεν Μετρήθηκε
O₃: 84.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.4 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 177.0 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 4.8 μg/m³
O₃: 47.0 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 40.4 μg/m³
NO₂: 43.0 μg/m³
NOx: 105.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 224.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 35.1 μg/m³
SO₂: 6.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 25.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 6.9 μg/m³
NO: 48.3 μg/m³
NO₂: 71.3 μg/m³
NOx: 145.4 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 686.1 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.4 μg/m³
O₃: 4.4 μg/m³
NO: 71.8 μg/m³
NO₂: 77.8 μg/m³
NOx: 188.0 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 888.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 65.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 3.2 μg/m³
NO: 199.9 μg/m³
NO₂: 83.4 μg/m³
NOx: 390.1 μg/m³
SO₂: 4.8 μg/m³
CO: 1877.9 μg/m³
C₆H₆: 5.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 5.1 μg/m³
NO: 56.2 μg/m³
NO₂: 67.0 μg/m³
NOx: 153.2 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 758.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 65.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 3.2 μg/m³
NO: 199.9 μg/m³
NO₂: 83.4 μg/m³
NOx: 390.1 μg/m³
SO₂: 4.8 μg/m³
CO: 1877.9 μg/m³
C₆H₆: 5.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 5.1 μg/m³
NO: 56.2 μg/m³
NO₂: 67.0 μg/m³
NOx: 153.2 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 758.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 65.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.2 μg/m³
O₃: 3.2 μg/m³
NO: 199.9 μg/m³
NO₂: 83.4 μg/m³
NOx: 390.1 μg/m³
SO₂: 4.8 μg/m³
CO: 1877.9 μg/m³
C₆H₆: 5.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 5.1 μg/m³
NO: 56.2 μg/m³
NO₂: 67.0 μg/m³
NOx: 153.2 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 758.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 20.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.4 μg/m³
O₃: 4.4 μg/m³
NO: 71.8 μg/m³
NO₂: 77.8 μg/m³
NOx: 188.0 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 888.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 25.1 μg/m³
PM₂.₅: 8.2 μg/m³
O₃: 6.9 μg/m³
NO: 48.3 μg/m³
NO₂: 71.3 μg/m³
NOx: 145.4 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 686.1 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.0 μg/m³
PM₂.₅: 4.1 μg/m³
O₃: 24.7 μg/m³
NO: 13.7 μg/m³
NO₂: 60.2 μg/m³
NOx: 81.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 360.5 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 0.8 μg/m³
PM₂.₅: Δεν Μετρήθηκε
O₃: 84.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.4 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 177.0 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 4.8 μg/m³
O₃: 47.0 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 15.3 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 22.2 μg/m³
NO: 40.4 μg/m³
NO₂: 43.0 μg/m³
NOx: 105.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 224.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 35.1 μg/m³
SO₂: 6.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 44.7 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 14.2 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2021 08:00