Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 35.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 82.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 4.8 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
Updated on: 19/04/2024 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.5 μg/m³
PM₂.₅: 16.2 μg/m³
O₃: 20.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 34.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 293.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 22.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.7 μg/m³
PM₂.₅: 11.5 μg/m³
O₃: 75.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 245.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.6 μg/m³
PM₂.₅: 10.9 μg/m³
O₃: 85.2 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.6 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 137.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.5 μg/m³
PM₂.₅: 16.2 μg/m³
O₃: 20.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 34.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 293.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 22.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 180.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.5 μg/m³
PM₂.₅: 16.2 μg/m³
O₃: 20.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 34.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 293.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 22.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 68.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 194.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.5 μg/m³
PM₂.₅: 13.6 μg/m³
O₃: 40.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 8.5 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 291.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.7 μg/m³
PM₂.₅: 12.2 μg/m³
O₃: 71.4 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 197.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 163.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.7 μg/m³
PM₂.₅: 12.2 μg/m³
O₃: 71.4 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 197.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 163.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.7 μg/m³
PM₂.₅: 12.2 μg/m³
O₃: 71.4 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.9 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 197.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 163.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.5 μg/m³
PM₂.₅: 13.6 μg/m³
O₃: 40.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 8.5 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 291.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.9 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 68.4 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 194.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.6 μg/m³
PM₂.₅: 10.9 μg/m³
O₃: 85.2 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.6 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 137.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 180.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 37.5 μg/m³
PM₂.₅: 16.2 μg/m³
O₃: 20.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 34.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 5.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 293.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.7 μg/m³
PM₂.₅: 11.5 μg/m³
O₃: 75.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 245.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 22.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 35.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.0 μg/m³
O₃: 82.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.0 μg/m³
NOx: 4.8 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2024 05:00