Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 23.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.7 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.9 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
Updated on: 15/07/2024 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.1 μg/m³
O₃: 32.2 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 40.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 369.5 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.9 μg/m³
PM₂.₅: 21.9 μg/m³
O₃: 32.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 25.6 μg/m³
PM₂.₅: 16.4 μg/m³
O₃: 66.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 9.2 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 332.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.1 μg/m³
PM₂.₅: 20.1 μg/m³
O₃: 106.3 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 6.1 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 281.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.1 μg/m³
O₃: 32.2 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 40.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 369.5 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.9 μg/m³
PM₂.₅: 21.9 μg/m³
O₃: 32.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 10.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.6 μg/m³
O₃: 135.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 1.1 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 115.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.1 μg/m³
O₃: 32.2 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 40.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 369.5 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.9 μg/m³
PM₂.₅: 21.9 μg/m³
O₃: 32.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 35.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.8 μg/m³
O₃: 33.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 20.1 μg/m³
NOx: 20.8 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 235.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.5 μg/m³
PM₂.₅: 17.6 μg/m³
O₃: 52.0 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 13.4 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 302.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.4 μg/m³
O₃: 87.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 347.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 88.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 183.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.4 μg/m³
O₃: 87.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 347.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 88.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 183.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.4 μg/m³
O₃: 87.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.2 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 347.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 88.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 4.6 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 183.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.5 μg/m³
PM₂.₅: 17.6 μg/m³
O₃: 52.0 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 13.4 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 302.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 35.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.8 μg/m³
O₃: 33.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 20.1 μg/m³
NOx: 20.8 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 235.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.1 μg/m³
PM₂.₅: 20.1 μg/m³
O₃: 106.3 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 6.1 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 281.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 10.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.6 μg/m³
O₃: 135.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 1.1 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 115.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.1 μg/m³
O₃: 32.2 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 40.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.8 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 369.5 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 25.6 μg/m³
PM₂.₅: 16.4 μg/m³
O₃: 66.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 9.2 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 332.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.9 μg/m³
PM₂.₅: 21.9 μg/m³
O₃: 32.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.1 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 23.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.7 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.9 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 15/07/2024 04:00