Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 92.8 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
Updated on: 05/10/2022 17:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 30.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.3 μg/m³
O₃: 94.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 87.2 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 12.7 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 131.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 107.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 6.0 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 50.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.4 μg/m³
O₃: 65.0 μg/m³
NO: 10.0 μg/m³
NO₂: 23.6 μg/m³
NOx: 39.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 508.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.3 μg/m³
PM₂.₅: 7.2 μg/m³
O₃: 92.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 265.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 30.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.3 μg/m³
O₃: 94.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 87.2 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 12.7 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 131.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 107.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 6.0 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 34.9 μg/m³
PM₂.₅: 16.4 μg/m³
O₃: 89.5 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.6 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 104.0 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 30.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.3 μg/m³
O₃: 94.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 87.2 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 12.7 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 131.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 107.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 6.0 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 85.3 μg/m³
NO: 4.4 μg/m³
NO₂: 17.0 μg/m³
NOx: 23.7 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 350.1 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.0 μg/m³
O₃: 75.5 μg/m³
NO: 4.2 μg/m³
NO₂: 24.3 μg/m³
NOx: 30.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 287.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
0

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 53.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.6 μg/m³
O₃: 53.9 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 36.1 μg/m³
NOx: 50.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 413.3 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 53.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.6 μg/m³
O₃: 53.9 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 36.1 μg/m³
NOx: 50.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 413.3 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 53.8 μg/m³
PM₂.₅: 18.6 μg/m³
O₃: 53.9 μg/m³
NO: 9.0 μg/m³
NO₂: 36.1 μg/m³
NOx: 50.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 413.3 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 42.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.0 μg/m³
O₃: 75.5 μg/m³
NO: 4.2 μg/m³
NO₂: 24.3 μg/m³
NOx: 30.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 287.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 42.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 85.3 μg/m³
NO: 4.4 μg/m³
NO₂: 17.0 μg/m³
NOx: 23.7 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 350.1 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.3 μg/m³
PM₂.₅: 7.2 μg/m³
O₃: 92.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 265.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 34.9 μg/m³
PM₂.₅: 16.4 μg/m³
O₃: 89.5 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.6 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 104.0 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 30.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.3 μg/m³
O₃: 94.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 87.2 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 12.7 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 131.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 50.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.4 μg/m³
O₃: 65.0 μg/m³
NO: 10.0 μg/m³
NO₂: 23.6 μg/m³
NOx: 39.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 508.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 107.3 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 6.0 μg/m³
NOx: 7.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 92.8 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/10/2022 17:00