Εφαρμογές Κινητού

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει παγκύπρια μια σειρά από Σταθμούς Μετρήσεων Ποιότητας του Αέρα, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται επιγραμμικά (on line) στη ιστοσελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές (applications) κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό Android και iOS. Οι εφαρμογές αυτές δεν λειτουργούν επί του παρόντος λόγω αναβαθμίσεων που γίνονται στα λογισμικά τους.

Το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/ για να εξασφαλίζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων Ποιότητας Αέρα.

Η επαναλειτουργία των αναβαθμισμένων εφαρμογών θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

 

Ημερ. 11.2.2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ