Έργα/Προγράμματα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχει στα πιο κάτω έργα/προγράμματα που σχετίζονται ή/και εμπλέκουν θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα:

 

  • Interreg - Step2Smart

Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιώτικων Αστικών Περιοχών για τη Βελτίωση των Περιβαλλοντικών Συνθηκών Μέσω Χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών.

step2-smart-logo

  • LIFE - MEDEA

Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές Μειώσεις της Έκθεσης - ΜΗΔΕΙΑ

medea-logo