Εκθέσεις

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο (Μάιος 2018)

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2016

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2015

Η συμβολή του Πολίτη στην βελτίωση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2014

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ιούνιος 2014)

Μετρήσεις BTEX και ΝΟ2 σε διάφορα σημεία και πρατήρια πετρελαιοειδών στην Κύπρο (2011)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2008)

Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο (2004)-Σελίδες Τίτλου

Περιεχόμενα της Έκθεσης (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004)

Περίληψη της Έκθεσης, Πρώτο μέρος (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο - 2004)

Περίληψη της Έκθεσης, Δεύτερο μέρος (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο - 2004)

Σωματιδιακή Ύλη (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004)

Συνολική Αξιολόγηση και Συστάσεις (Τελική Έκθεση Προκαταρκτικής Εκτίμησης Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004)