Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 83.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Updated on: 22/06/2024 13:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.7 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 42.9 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 34.3 μg/m³
NOx: 60.3 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 340.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 72.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 77.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.8 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 27.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 68.0 μg/m³
NO: 8.9 μg/m³
NO₂: 18.3 μg/m³
NOx: 32.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 391.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.5 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 79.7 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 8.4 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 156.8 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.7 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 42.9 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 34.3 μg/m³
NOx: 60.3 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 340.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 72.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 77.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.8 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 28.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.5 μg/m³
O₃: 108.7 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 106.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.7 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 42.9 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 34.3 μg/m³
NOx: 60.3 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 340.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 72.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 77.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.8 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 73.1 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 9.4 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 289.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.4 μg/m³
PM₂.₅: 15.3 μg/m³
O₃: 78.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 7.3 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 425.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 98.3 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 5.3 μg/m³
CO: 329.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 109.5 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 226.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 98.3 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 5.3 μg/m³
CO: 329.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 109.5 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 226.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 98.3 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 19.9 μg/m³
SO₂: 5.3 μg/m³
CO: 329.0 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 109.5 μg/m³
NO: 2.3 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
CO: 226.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.4 μg/m³
PM₂.₅: 15.3 μg/m³
O₃: 78.7 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 5.3 μg/m³
NOx: 7.3 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 425.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 73.1 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 9.4 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 289.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.5 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 79.7 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 8.4 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
CO: 156.8 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 28.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.5 μg/m³
O₃: 108.7 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 2.7 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 106.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 12:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.7 μg/m³
NOx: 2.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 42.9 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 34.3 μg/m³
NOx: 60.3 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 340.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 27.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 68.0 μg/m³
NO: 8.9 μg/m³
NO₂: 18.3 μg/m³
NOx: 32.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 391.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 72.9 μg/m³
PM₂.₅: 17.9 μg/m³
O₃: 77.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.8 μg/m³
NOx: 3.9 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 83.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.8 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/06/2024 13:00